Všeobecné obchodní podmínky Truck Aukce ke stažení zde.


 

Truck Aukce

 Truck Aukce je obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi nákladních vozidel ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Forma Truck Aukce

 Truck Aukce probíhá aukčním způsobem prodeje s tím, že k podávání návrhů na uzavření smlouvy je použita internetová aplikace.

 

 Účastníci Truck Aukce

 Účastníkem Truck Aukce může být právnická osoby nebo fyzická osoba podnikatel.

 

Registrace účastníků

 Aby mohli účastníci podávat své návrhy v rámci Truck Aukce, je nutná jejich předchozí registrace. Více informací v záložce Registrace.
 Registrace i účast v Truck Aukci jsou bez poplatků.

 

Informace o vozidlech

 Podrobné informace o vozidlech nabízených k prodeji formou Truck Aukce jsou uvedeny v záložce Vozidla aukce na kartách vozidel spolu s termínem pořádání Truck Aukce a jejich vyvolávací cenou.
 Nabízená vozidla si mohou účastníci Truck Aukce prohlédnout na místě uvedeném na informační kartě vozidla od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách až do okamžiku konání Truck Aukce.

  
Původ nabízených vozidel

 Většina vozidel pochází z řádně ukončených smluv operativního leasingu nebo předčasně ukončených smluv finančního leasingu u renomovaných leasingových společností působících na českém trhu, menší část pak od dopravních společností.
 V obou případech tedy přímo od vlastníků vozidel.

  
Termíny Truck Aukcí

 Truck Aukce začínají v den a v čase stanoveném dle předem daného kalendáře. Registrovaní účastníci obdrží e-mailem upozornění na nejbližší konanou Truck Aukci  se seznamem prodávaných vozidel dva pracovní dny předem.

 

Průběh Truck Aukce

1.  Po zadání přihlašovacích údajů se oprávněným účastníkům Truck Aukce zobrazí záložka Aukce, přes kterou je možný přístup do seznamu připravovaných aukcí.
2.  Ve výběru jednotlivých aukcí se v levé části zobrazí seznam všech vozidel nabízených v dané Aukci. Kliknutím na jednotlivá vozidla se zobrazí karta vozidla se všemi informacemi o vozidle.
3.  Vozidla se draží postupně podle aukčních čísel.
4.  Aukce každého vozidla začíná jeho 10-ti sekundovým představením. V tomto čase ještě není možné podávat finanční nabídky.
5.  Po představení vozidla začne probíhat samotná aukce daného vozidla a v tento okamžik je již možné podávat nabídky. Nejnižší nabídka je ve výši vyvolávací ceny a minimální krok pro zvyšování nabídky je 1.000,- Kč. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko Nabídnout. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení registrovaní dražitelé časový interval 25-ti sekund pro podání vyšší nabídky.
6.  Účastník Truck Aukce je vždy graficky aktuálně informován, zda jeho podaná nabídka je nejvyšší či nikoliv.
7.  V případě, že během intervalu 25-ti sekund žádný účastník Truck Aukce nenabídne vyšší částku, stává se vítězem ten, který podal poslední nejvyšší cenovou nabídku.

 

Robot

 V případě, že v době probíhání vlastní aukce nemůže být registrovaný účastník Truck Aukcí přítomen u počítače, můžete si nastavit tzv. robota, který bude dražit místo něj. Robota lze nastavit ke každému jednotlivému vozidlu na kartě vozidla zařazeného do aukce kdykoliv, nejpozději však před zahájením aukce daného vozidla.

 

Činnost robota

 Činnost robota se dá popsat následovně. U vozidel, o které má registrovaný uživatel zájem, si na kartě vozidla nastaví maximální cenu, za kterou je ochoten vozidlo zakoupit. V okamžiku spuštění vlastní Truck Aukce pro dané vozidlo bude robot přihazovat po 1.000,- Kč, stejně jako by přihazoval účastník osobně. Pokud v kterémkoliv okamžiku bude poslední příhoz znamenat nejvyšší nabídku, robot další příhoz neuskuteční a účastník se stává vítězem Truck Aukce. Podobně přestane robot přihazovat, pokud dosáhne maximální částky, kterou mu účastník nastavil. Účastník má však, pokud je přítomen u počítače, stále možnost učinit další příhoz nad stanovené maximum ručně.

         
Souboj robotů

V situaci, kdy by mělo robota nastaveno více registrovaných účastníků Truck Aukce na stejnou částku, vítězí ten robot, který byl nastaven dříve.
Robota může účastník nastavit nebo měnit nejpozději před začátkem představování daného vozidla. 
Přehled nastavení všech robotů účastníka Truck Aukce je v záložce Moji roboti.

 

Vydražené vozy

 V záložce Vydražené vozy mají registrovaní a do systému přihlášení účastníci Truck Aukcí možnost nahlížet do seznamu vydražených vozidel.

 

 Nejvyšší nabídka

 Jestliže Vaše nabídka na nabízené vozidlo byla nejvyšší, stali jste se vítězným účastníkem aukce daného vozidla a další kroky budou následující:
1.  Na Váš e-mail přijde potvrzená informace o Vašem vítězství ve veřejné soutěži.
2.  Budete kontaktováni naším pracovníkem, který s vámi dohodne možnosti financování pořízení vozidla. Spolupracujeme se všemi významnými poskytovateli financování dopravní techniky na českém trhu.
3.  Kupní cenu je možno uhradit i bankovním převodem na účet společnosti Truck Expert s.r.o. a po připsání celé částky na uvedený účet se dostavit k podpisu kupní smlouvy a převzetí vozidla do sídla prodávajícího.

 

Art Drive 2009

Výměna odkazů: Telematika; ECODrive; Soudní znalec - motorová vozidlaKancelářské židle OFFICE PRO;