Jak se registrovat na Truck Aukce

K možnosti obchodování na Truck Aukcích použité dopravní techniky je nutná registrace účastníků a vytvoření uživatelského účtu.

Registrovat se mohou právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatelé. Cílovými účastníky jsou zejména podnikatelé v oboru silniční dopravy a stavebnictví.

Kromě přístupu do Truck Aukcí získají registrovaní účastníci také možnost pravidelného zasílání informací o nabízených vozidlech a připravovaných Truck Aukcích.

Registrace je bezplatná a bez aktivního zapojení se do některé Truck Aukce nevyplývají pro účastníky žádné závazky.

Pro úspěšnou registraci je nutno vyplnit níže uvedenou žádost o registraci, vytisknout ji a podepsat. Tuto žádost odešlete emailem na adresu info@truck-aukce.cz, email musí být odeslán z emailové adresy osoby oprávněné zastupovat společnost nebo prostřednictvím České pošty na adresu: Truck Expert s.r.o., Anděl Park Smíchov /A, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5

Po obdržení žádosti o registraci obratem zašleme účastníkům e-mailem informaci s potvrzením zvolených přihlašovacích údajů a o aktivaci účtu.

V případě nutnosti provedení změn údajů v již existujícím uživatelském účtu se použije stejný způsob jako u nové registrace.Žádost o registraci

Žadatel tímto žádá společnost Truck Expert s.r.o., Anděl Park Smíchov /A, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČO: 279 32 931, jakožto provozovatele Truck Aukce, o vytvoření / změnu vlastního uživatelského účtu v informačním systému Truck Aukce a o potvrzení přihlašovacích údajů nezbytných k obchodování žadatele na Truck Aukcích, které Truck Expert s.r.o. pořádá na svých internetových stránkách www.truck-aukce.cz

Žadatel bere na vědomí, že průběh Truck Aukce, pořádané společností Truck Expert s.r.o., se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Truck Aukce, zveřejněných na internetových stránkách www.truck-aukce.cz.

Žadatel si je vědom skutečnosti, že v okamžiku podání finanční nabídky na nabízenou věc, jsou jeho práva a povinnosti upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami Truck Aukce.

Žadatel souhlasí s tím, že Truck Expert s.r.o. má právo nevytvořit žadateli uživatelský účet, případně mu tento účet kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.

Žadatel má právo kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit prostřednictvím internetových stránek www.truck-aukce.cz nebo písemnou formou. Okamžikem zrušení uživatelského účtu zaniká právo žadatele obchodovat na Truck Aukcích pořádaných společností Truck Expert s.r.o.

Žadatel je si vědom své odpovědnosti za případné zneužití jemu přidělených přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, pokud sdělil tyto přihlašovací údaje třetí osobě nebo jí umožnil k těmto údajům přístup.

Přihlašovací údaje:

Login
Heslo

Údaje o společnosti: (fakturační adresa)

Název společnosti / obchodní jméno fyz. osoby podnikající
Osoba oprávněná zastupovat společnost
Ulice
Město
PSČ
IČO
DIČ
Email
Telefon

Korespondenční adresa:

Název společnosti / obchodní jméno fyz. osoby podnikající
Osoba oprávněná zastupovat společnost
Ulice
Město
PSČ

Kontakt:

Jméno kontaktní osoby
Email
Telefon

Art Drive 2009

Výměna odkazů: Telematika; ECODrive; Soudní znalec - motorová vozidlaKancelářské židle OFFICE PRO;